Үр дүнтэй байдал

CDC-ийн мэдээлэл

R (2).jpg
Wave
Effectiveness-of-family-planning-methods-CDC.png