top of page

Гэртээ уулзалтын бичиг баримтыг хэвлээд бөглөнө үү!!

Уулзалтын өмнө бичиг баримтын ажил дууссан бол уулзалтын цагийг хоёр дахин багасгаж болно!!! (ихэнх тохиолдолд)

Doctor Checking a Form

"Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн нууц"

Гэртээ уулзалтын бичиг баримтыг хэвлээд бөглөнө үү!!

Лори руу утасдаж нууц уулзалт товло
701-662-7046 дотоод 7046

bottom of page